سوال
سلام خدمت دوستان من وقتی ی کتابخانه رو از طریق دستور pip نصب میکنم و میرم توی کد نویسی که import کنم اون کتابخانه رو وقتی ایمپورت رو مینویسم و بعدش هم اسم اون کتابخانه زیرش رو برای من خط زرد ...
در حال بررسی 0
5 ماه 1 پاسخ 40 دیده شده

سوال
بین دو جدول orders , orderDetails join زدم.چطوری میتونم همه ستون های orderDetails به همراه یک ستون orders رو توی نتیجه نمایش بدم (البته نمیخوام اسم تک تک ستون ها رو بنویسم).
در حال بررسی 0
3 سال 1 پاسخ 285 دیده شده

سوال
برنامه‌ای‌که‌دو‌رشتهرا‌از‌ورودی‌خوانده،‌رشته‌‌S1را‌در‌رشته‌‌S2جستجو‌می‌کند‌.در‌این‌برنامه،‌ ‌ خواندن‌رشته ‌ ها‌توسط‌متد‌اصلی‌و‌جستجوی‌رشته‌توسط‌ متدی‌ دیگر انجام‌میشود.‌ وظایف‌متدها‌:‌ متد‌:mainدو‌رشته‌را‌خوانده،‌با‌فراخوانی‌متد‌‌، ‌ search_stringرشته‌اول‌را‌در‌رشته‌دوم‌جستجو‌میکند‌. ‌ سپس‌،پیغام‌مناسب‌چاپ‌مینماید‌.‌ متد‌ ‌ ‌:search_stringرشته‌اول‌را‌در‌رشته‌دوم‌جستجو‌میکند‌.اگر‌رشته‌اول‌در‌رشته‌دوم‌باشد،‌مکان‌شروع‌ ‌ رشته‌اول‌در‌رشته‌دوم‌،وگرنه‌صفر‌را‌برمیگرداند.
حل شده 0
2 سال 1 پاسخ 109 دیده شده

سوال
با سلام. من یک درخواست از نوع Post را توسط نرم افزار Postman به یک LocalHost روی سیستم خودم ارسال کردم تا نتیجه آن را ببینم. منتهی با خطای "SSL Error: Unable to verify the first certificate" مواجه شدم.   کسی می تواند ...
در حال بررسی 0
1 سال 1 پاسخ 291 دیده شده

سوال
این مسئله شماره دوازده اویلر هست. کسی میتونه بهینش کنه ؟ import time def mosalas (n) : sum = ۰ for i in range(1,n+5) : if n == sum : return True elif sum > n : break else : sum += i def maghsum (n) : x =[] for i in range (۱ , n+1) : if n%i == ۰ : x.append(i) return x start = time.time() n = int(input("please enter a number :")) for i in range (۱,n+1) : if mosalas (i) : if len(maghsum(i)) > ۵۰۰ : break print(i) print(len(maghsum(i))) print("------") end = time.time() print(end-start)
در حال بررسی 1
12 ماه 1 پاسخ 103 دیده شده