سوال
خطای نصب WARNING: Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ProxyError('Cannot connect to proxy.', NewConnectionError('<pip._vendor.urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x0000023BD99F5910>: Failed to establish a new connection: [WinError 10061] No connection could be made because the target machine actively refused it'))': ...
در حال بررسی 0
8 ماه 1 پاسخ 106 دیده شده

سوال
سلام به همه مهندسین عزیز. قراره یه برنامه بنویسم که یه عدد از کاربر بگیره و به مبنای دو تبدیلش کنه. مثلا ورودی ۱۳ میده و خروجی باید ۱۱۰۱ چاپ شه. اگه میشه کدش رو توی سی پلاس پلاس بهم بدین خیلی ...
در حال بررسی 0
5 سال 1 پاسخ 388 دیده شده

سوال
سلام دوستای درسمنی عزیز، یه سوال خیلی راحت براتون تو ضمیمه گذاشتم. هر کسی به هر روشی که تونست کدش رو بزنه. منتظر جواباتون هستم!
در حال بررسی 2
4 سال 1 پاسخ 625 دیده شده