سوال
میخوام بدونم که کلاس هایی که ما خودمان برای پروژه ها تعریف میکنیم با کلاس های از پیش تعریف شده خوده سی شارپ چه تفاوتی داره مثلا یه کلاس person تعریف می کنم این کلاس با کلاس int چه تفاوتی ...
در حال بررسی 0
3 ماه 1 پاسخ 41 دیده شده

سوال
بین دو جدول orders , orderDetails join زدم.چطوری میتونم همه ستون های orderDetails به همراه یک ستون orders رو توی نتیجه نمایش بدم (البته نمیخوام اسم تک تک ستون ها رو بنویسم).
در حال بررسی 0
3 سال 1 پاسخ 303 دیده شده

سوال
برنامه‌ای‌که‌دو‌رشتهرا‌از‌ورودی‌خوانده،‌رشته‌‌S1را‌در‌رشته‌‌S2جستجو‌می‌کند‌.در‌این‌برنامه،‌ ‌ خواندن‌رشته ‌ ها‌توسط‌متد‌اصلی‌و‌جستجوی‌رشته‌توسط‌ متدی‌ دیگر انجام‌میشود.‌ وظایف‌متدها‌:‌ متد‌:mainدو‌رشته‌را‌خوانده،‌با‌فراخوانی‌متد‌‌، ‌ search_stringرشته‌اول‌را‌در‌رشته‌دوم‌جستجو‌میکند‌. ‌ سپس‌،پیغام‌مناسب‌چاپ‌مینماید‌.‌ متد‌ ‌ ‌:search_stringرشته‌اول‌را‌در‌رشته‌دوم‌جستجو‌میکند‌.اگر‌رشته‌اول‌در‌رشته‌دوم‌باشد،‌مکان‌شروع‌ ‌ رشته‌اول‌در‌رشته‌دوم‌،وگرنه‌صفر‌را‌برمیگرداند.
حل شده 0
2 سال 1 پاسخ 123 دیده شده

سوال
با سلام. من یک درخواست از نوع Post را توسط نرم افزار Postman به یک LocalHost روی سیستم خودم ارسال کردم تا نتیجه آن را ببینم. منتهی با خطای "SSL Error: Unable to verify the first certificate" مواجه شدم.   کسی می تواند ...
در حال بررسی 0
1 سال 1 پاسخ 335 دیده شده