مرتب سازی

سوال
سلام خسته نباشید
کد و نحوه مرتب کردن آرایه به روش مرتب سازی سریع در سی شارپ چگونه است؟
در حال بررسی 0
Movahedi 10 ماه 1 پاسخ 93 دیده شده 1

پاسخ ( ۱ )

 1. private static void quicksort(int[] a, int s, int e) {
  if(s>=e)
  return;
  int q = partition(a,s,e);
  quicksort(a, s, q-1);
  quicksort(a, q+1, e);

  }

  private static int partition(int[] a, int s, int e) {
  int x = a[e];
  int i = s-1;
  for(int j = s;j<e;++j){
  if(a[j]<=x){
  ++i;
  int temp = a[i];
  a[i]= a[j];
  a[j]=temp;
  }
  }
  ++i;
  int temp2 = a[i];
  a[i]= a[e];
  a[e]=temp2;
  return i;
  }

ارسال یک پاسخ