عدد های همسان

سوال

عدد های که از رقم های یکسان تشکیل شده اند را همسان می گوییم.

برنامه ای بنویسید  که دو عدد ازکاربر بگیره  و بگه همسان هست یانه

مثال :

ورودی:

a=12501

b=2105

خروجی :

همسان میباشد .

 

 

در حال بررسی 0
behinazare 1 ماه 0 پاسخ ها 20 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ