عدد نزولی

سوال

برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح مثبت از ورودی گرفته مشخص کند که رقمهای آن از راست به چپ نزولی می باشد یا خیر. (بدون آرایه ها و رشته ها)

مثلا عدد ۱۲۳۵ یک عدد نزولی می باشد ولی عدد ۲۴۳۷۹ نزولی نیست!

در حال بررسی 0
negin 1 سال 3 پاسخ ها 217 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۳ )

  1.  

  2.  

ارسال یک پاسخ