عدد تکراری

سوال

سلام.

کمک می خواستم اینکه چطور از کاربر عدد بگیریم و این ادامه پیدا کنه تا  وقتی عدد تکراری زده بشه و برنامه متوقف بشه و عدداد چاپ بشه و عدد تکراری فقط یک بار چاپ بشه.

ممنون

در حال بررسی 0
Jafar 1 ماه 0 پاسخ ها 22 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ