سوال جالب به همه زبان های برنامه نویسی

سوال

سلام بچه ها، این برنامه خیلی باحاله، کی میتونه حلش کنه؟؟

برنامه ای بنویسید که با دریافت عددی به عنوان شماره سال، اولین روز آن سال راتعیین کند سپس ورودی دیگری که نمایانگر تعداد روزهای سپری شده همان سال است را دریافت نموده و به عنوان خروجی تعیین کند آن عدد بیانگر چه روزی و چه ماهی از آن سال است.

به عنوان مثال: اگر ورودی اول ۱۳۷۰ باشد، در خروجی پنجشنبه چاپ شود و اگر ورودی دوم عدد ۳۷ باشد، آنگاه در خروجی جمعه ششم اردیبهشت چاپ گردد.

تشکر فراوان از انجمن برنامه نویسی درسمن

در حال بررسی 0
golsa Mohammadi 1 ماه 2 پاسخ ها 45 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1.  

 2. Console.Write(“enter year such as 1370: “);
              int year = int.Parse(Console.ReadLine());
              Console.Write(“enter a number: “);
              int number = int.Parse(Console.ReadLine());
              PersianCalendar pc = new PersianCalendar();
              DateTime dt1 = new DateTime(year, 1, 1, pc);
              DateTime dt2 = dt1.AddDays(number 1);
              int d = pc.GetDayOfMonth(dt2);
              int m = pc.GetMonth(dt2);
              int y = pc.GetYear(dt2);
              Console.WriteLine(“nn” + year + “/” + “1/1 : “ + dt1.DayOfWeek);
              Console.WriteLine(y + “/” + m + “/” + d + ” : “ + dt2.DayOfWeek + “nn”

ارسال یک پاسخ