سرچ کنسول

سوال

آشنایی با ابزار های سئو خیلی اهمیت دارد از بین این ابزار ها سرچ کنسول را انتخاب کرده ام

اما سوال این است که از آمارها و نمودارهای که ابزار performance سرچ کنسول در اختیار ما قرار می دهد چه استفاده هایی می شود انجام داد؟

ابزار دقیق تر و بهتری دوستان درسمن میشناسید به من معرفی کنند؟

0
faezeh 1 ماه 0 پاسخ ها 13 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ