دنباله

سوال

برنامه ایی بنویسید که با گرفتن n و x  از کاربر، دنباله ی مورد نظر را حساب کند.


ضمیمه ها
در حال بررسی 0
Hanii 8 ماه 1 پاسخ 115 دیده شده 1

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ