حرکت دادن اشیا

سوال

با سلام

برنامه بنویسید که با کلیدهای جهتی کیبورد یک دکمه حرکت کند.

مثال با زدن کلید (<–) دکمه به سمت راست حرکت کند، این کار را برای بقیه کلید ها نیز انجام دهید.

 

0
yashar 1 ماه 0 پاسخ ها 23 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ