به دست آوردن دنباله اعداد

سوال

برنامه ایی بنویسید که با گرفتن مقدار n از کاربر, دنباله ی مورد نظر را حساب کرده و آن را در خروجی نمایش دهد.


ضمیمه ها
حل شده 2
فاطمه گلشنی پایدار 8 ماه 1 پاسخ 101 دیده شده 3

پاسخ ( ۱ )

 1. int n,i;
  double sum = 0.0f;
  Console.WriteLine(“pls enter n:”);
  n = int.Parse(Console.ReadLine());
  if (n <= ۱) Console.WriteLine("n vared shode namotabar ast!!!!");
  else {
  for (i = 1; i <= n – 1; i++)
  {
  sum += 1.0f / ((Math.Sqrt(i)) + (Math.Sqrt(i + 1)));
  }
  Console.WriteLine(sum);
  }

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ