ایجاد backup اتومات

سوال

سلام دوستان میشه در بانک  backup اتومات ایجاد کرد که خودش سر زمان تعیین شده عمل کند؟

 

0
Unknown 10 ماه 0 پاسخ ها 38 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ