سوال
سلام خدمت دوستان برنامه ای بنویسید که زمان را به صورت ساعت و دقیقه از کاربر گرفته ، و آن را به صورت am (قبل از ظهر ) و pm (بعداز ظهر) نمایش دهد. (با استفاده از کلاس ) مثال: ورودی : ۱۷:۲۰ خروجی ...
حل شده 0
3 ماه 4 پاسخ ها 55 دیده شده

سوال
سلام به تمام دوستان انجمن یه برنامه جالب ! برنامه ای بنویسید که که یک عدد مثبت از ورودی گرفته و شمارش معکوس از اون عدد تا عدد یک را انجام دهد. توجه داشته باشید که اینکار ، دقیقا هر یک ثانیه ...
حل شده 0
4 ماه 8 پاسخ ها 80 دیده شده

سوال
سلام دوستان برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح گرفته و مجموع ارقام آن را در یک متد جداگانه حساب کند. اگر مجموع ارقام آن ، یک عدد یک رقمی نشد ، این کار را ادامه دهد تا جایی که مجموع ارقام ...
حل شده 0
4 ماه 3 پاسخ ها 50 دیده شده

سوال
سلام دوستان یه برنامه بنویسید که مقدار پول را به تومان از کاربر گرفته و آن را به سکه های ۵۰۰ ، ۲۰۰ و ۱۰۰ تومانی خرد کند. دقت کنید که باید تمام حالت ها را بنویسد. من خودم به مشکل خوردم و ...
حل شده 0
4 ماه 4 پاسخ ها 63 دیده شده